Tento prémiový ONLINE KURZ - UNIKÁTNY MOZOG ŠPORTOVCA je vytvorený nato, aby poskytol kľúčové informácie zo športovej psychológie, ktoré súčasne dajú trénerom návod ako systematicky rozvíjať myseľ hráčov a umožnia hlbšie nahliadnuť do ich mozgu. Najväčšou hodnotou kurzu je, že jeho po zhliadnutí získate nie len vedomosti, ale aj praktické zručnosti, ktoré vám umožnia budovať motivovanejších a odolnejších hráčov.

Implementácia poznatkov do praxe je určená pre výkonnostných hráčov, ktorí sa rozhodnú, že chcú byť profesionálny športovci. Vek v ktorom je efektívne začať, či už postupne alebo systematicky, aplikovať poznatky je vysoko variabilný. Optimálne medzi 13. až 18. rokom. Treba individuálne vyhodnotiť kedy je organizmus natoľko zrelí, že je hráč schopný rozumovo a pozornostne pracovať s vedomosťami. Ak by ste chceli získať poznatky o tom ako rozvíjať detskú myseľ do 13 rokov odporúčam prečítať si knihu FEARLESS: Rewiring Brains of young Athletes, dostupnú na Amazone. Tento kurz je pokračovaním respektíve sa zameriava na výkonnostné smerovanie.

OBSAHUJE: 

• 180 min. edukačného obsahu (5 modulov)
- Mozog a kognitívne funkcie
- Emócie - Odolnosť a psychoregulácia
- Selftalk - Myslenie a rozhodovanie
- Stanovenie cieľov a koučing
- Vizualizácua a práca s mysľou
+ 3 bonusové videá

• 5 pracovných zošitov (.pdf)

• 30-60 min. osobný koučing s Adamom 

AKO NA TO:

1. Všetko čo sa naučíte vyskúšajte najprv na samých sebe:

Nezabudnite, že všetky informácie je potrebné najprv pretaviť cez samých seba a najskôr nahliadnuť do vlastného tela ako sa správa. Buďte v pozícii pozorovateľa samého seba a všímajte si ako pracuje Vaše vnímanie, pozornosť, a emócie v stresových okamžikoch a následne nato trénujte Váš mozog tak, aby dokázal zvládať efektívnejšie tlak.

2. Načasovanie 1 modul = 1 týždeň, rozprávajte o tom a skúšajte na druhom človeku:

Neponáhľajte sa, dajte si na každý modul aspoň 1 týždeň a detailne sa zamerajte len na daný modul. Keď vyskúšate veci na sebe porozprávajte to inému dôvernému človeku a potom to vyskúšajte na iných.

3. Vytlačte si pdf. súbory:

Ku každému modulu dostanete pdf. súbor, ktorý slúži ako pracovný zošiť na zapisovanie si schematicky najdôležitejších poznámok.

4. Príprava:

Ak budete chcieť viesť koučingový rozhovor alebo učiť hráčov pracovať s emóciami či pozornosťou, uistite sa najprv, že ich dobre pripravíte nato, čo s nimi budete robiť a dobre im vysvetlite prečo a najmä, čo tým získajú. Vy sami tomu musíte rozumieť, mať to prežité, aby viete o čom rozprávate a ste autentický. 

Príklad: Ak budete pracovať na odstraňovaní negatívnych vzorcov v myslení, treba hráčom najprv dobre vysvetliť čo je cieľom, aby začali samých seba viac pozorovať a identifikovať tieto vzorce a následne ich optimalizovať vhodnejšími spôsobmi. Treba zorganizovať stretnutie a všetko dôkladne vysvetliť a pripraviť podklady pre hráčov.


ČO ZÍSKATE?

• Zvýšite si expertízu v psychológii športu a budete schopný oveľa lepšie nahliadnuť do mozgu športovcov.

• Zlepšíte samých seba, svoje uvažovanie, odolnosť a cieľavedomosť.

• Budete schopný hráčom, ale aj rodičom vysvetliť, čo sa s nimi deje a ako si poradiť s tlakom a vzbudiť v nich väčší zápal.

• Získate iný pohľad na vedenie športovca a zlepšíte si komunikačné schopnosti, pretože budete vedieť, čo sa máte pýtať a ako.

PLATBA:

Krok č.1: Registrácia na THINKIFIC.COM 
- vytvorenie účtu

Krok č.2: Prevod sumy cez PAYPAL.COM 
- platba prebieha cez najbezpečnejiu platobnú bránu PAYPAL. Je potrebné si vytvoriť účet na tejto stránke, v prípade že ho nemáte.

OBSAH KURZU

 • 01

  AKO NA TO?

  • AKO PRISTUPOVAŤ K TOMUTO ONLINE KURZU?

 • 02

  NA STIAHNUTIE

  • Pred začatím kurzu si stiahnite nasledovné .PDF súbory

 • 03

  VITAJTE!

  • VITAJTE V TOMTO ONLINE KURZE!

  • Než začneme

 • 04

  MODUL #1

  • MODUL 1 - MOZOG A KOGNITÍVNE FUNKCIE - VNÍMANIE A POZORNOSŤ - 1. ČASŤ

  • MODUL 1 - MOZOG A KOGNITÍVNE FUNKCIE - VNÍMANIE A POZORNOSŤ - 2. ČASŤ

  • Popremýšľaj

 • 05

  MODUL #2

  • MODUL 2 - EMÓCIE - ODOLNOSŤ A PSYCHOREGULÁCIA

  • Popremýšľaj 2

 • 06

  MODUL #3

  • MODUL 3 - SELFTALK - MYSLENIE A ROZHODOVANIE

  • Popremýšľaj 3

 • 07

  MODUL #4

  • MODUL 4 - STANOVENIE CIEĽOV A KOUČING

  • Popremýšľaj 4

 • 08

  MODUL #5

  • MODUL 5 - VIZUALIZÁCIA A PRÁCA S MYSĽOU

  • Popremýšlaj 5

 • 09

  GRATULUJEME!

  • Pred tým, než skončíme.

 • 10

  BONUS

  • Bonus 1 - Kritika zabíja potenciál (#EdukačnýŠtvrtok)

  • Bonus 2 - Vplyv slov na výkon (#EdukačnýŠtvrtok)

  • Bonus 3 - No čo, ako bolo? (#EdukačnýŠtvrtok)